הצטרפות לפרויקט
בחירת העסקה המתאימה ביותר למשקיע, מתוך מגוון העיסקאות המוצעות.
1
חתימה על הסכם שותפות
כ- 7-10 ימים מחתימה על טופס ההצטרפות המשקיע יחתום על הסכם שותפות במשרד עורכי הדין המלווים את הפרויקט. אשר ינהל גם את חשבון הנאמנות ממנו יועברו בהמשך הכספים לצורך השלמת רכישת הנכסים.
2
רכישה משותפת
לאחר שכספי העסקה נאספו בחשבון הנאמנות נפעל להשלמת העסקה, בה יועברו הכספים והנכס יירשם על שם השותפות של כלל המשקיעים.
3
העברת כספים ועדכונים שותפים
בכל רבעון יקבל המשקיע העברה כספית יחד עם דוח עדכון המפרט את ההכנסות וההוצאות בתקופה הרלוונטית.
4
מימוש "אקזיט" וחלוקת רווחים
בהתאם לתוכנית העיסקית יתבצע האקזיט וחלוקת הרווחים לפי הסדר הבא: קדימה תשואה למשקיעים, רווח יזמי, חלוקת יתרת הרווח.
5
סגירת תפריט

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן